Objavljeno: 06. 05. 2017 - 12:40
Izrada poslovnih planova i projekata

Izrada poslovnih planova i projekata


Kao i u našem slučaju poticaji za samozapošljavanje pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje odlična su prilika inovativne poduzetnike kako bi si osigurali  stabilniji početak poslovanja, s podmirenim dijelom obveznih troškova za prvu godinu (poput neophodnih alata, računalne i uredske opreme, potrebnih edukacija i slično). Poticaji za samozapošljavanje su bespovratni ipak potrebno je držati se zakona, propisa i potpisanog ugovora. Jedini preduvjet je ispuniti poslovni plan, objasniti svoju ideju, predvidjeti prihode i troškove te pripremiti troškovnik. Nakon odobrenja dostavlja se i ostala dokumentacija te je tijekom ugovornih obveza potrebno dostavljati dokaze o utrošku sredstava na stavke navedene u troškovniku. Nudimo vam pomoć i savjetovanje za izradu jedinog preduvjeta za ostvarivanje mjere samozapošljavanja kako biste što jednostavnije realizirali svoju ideju.

Izrada i savjetovanje u vezi poslovnog plana i troškovnika 

Dorada poslovnog plana i izrada žalbe na negativnu ocjenu

NATJEČAJI I PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Izrada poslovnih planova i projekata

Ukoliko imate ideju za proširenje poslovanja i manjak potrebnih sredstava, uz našu podršku možete doći do bespovratnih sredstava, a ona uključuje: razvoj projektne ideje, prikupljanje potrebne dokumentacije, pronalazak partnera za projekt. Višegodišnjim iskustvom u radu neprofitnih organizacija, osim usluge osnivanja istih i  pomoći prilikom pisanja i pribavljanja potrebnih dokumenata vezanih uz osnivanje, nudimo vam podršku vezanu uz praćenje i usklađivanje zakonodavnog okvira i ostalih poslova udruga. Pomoći ćemo vam u  pisanju projekata te prijave projektne dokumentacije na natječaje te pronalaženjem partnere za provođenje EU projekata.

  Usluge - Sve